Analyse, studie en budgettering

Analyse, studie en budgettering

kataster01[1]

Op basis van de gegevens van een camera-inspectie kunnen we een gedetailleerd rapport opstellen met een renovatiestrategie. (= pipe consult)

We brengen alle schade in kaart en stellen op basis daarvan een budget voor. Dat gaat meestal gepaard met een prioriteitenlijst van de renovatiewerken naargelang van de hoogdringendheid van de herstelling.