Maninspectie

Maninspectie

Rioleringsstelsels die beloopbaar zijn (H > 1200 mm) kunnen geïnspecteerd worden door een man-met-camera. Een operator loopt door het te inspecteren stelsel en volgt de instructies van de inspecteur, die op de begane grond in het inspectievoertuig zit. De communicatie verloopt via een helm met een microfoon.

Inspectie van beloopbare stelsels (H > 1200 mm) van eender welke vorm tot een lengte van 500 m