Renovatie door cementering

Renovatie door cementering

Deze renovatietechniek bestaat erin dat we de wanden van een kamer of een koker manueel cementeren met een specie die resistent is tegen de sulfaten in de afvalstromen. Daardoor kunnen we de bekleding vernieuwen en de wanden opnieuw vlak maken en/of profileren.

De gerenoveerde oppervlakte :

  •   is goed bestand tegen zware mechanische belasting,
  •   is beschermd tegen de agressieve werking van sulfaten, en
  •   kan snel blootgesteld worden aan water.

Voorbeelden van toepassing :

  •   herbekleding en nivellering van kamers en riolen in beton of metselwerk
  •   (her)profilering van beschadigde leidingen, kuipen, afvoeren, …
  •   herstelling of aanleg van geulen