Mechanische reiniging (Omer)

Mechanische reiniging (Omer)

Mechanische reiniging van zwaar vervuilde stelsels met grote afmetingen (≥ DN 1500).
Het bemande wagentje Oscar trekt het slib naar de inspectieput, waar het opgezogen kan worden. Dit geeft een hoger rendement in vergelijking met de klassieke hogedrukreiniging, zowel qua hoeveelheid opgezogen slib als wat betreft de droogwaarde na het bezinkingsproces.


Mechanische reiniging van een stelsel met een diameter groter of gelijk aan 1500 mm.


Insertion du chargeur articulé à partir de RV de Ø 1000mm