Kousrenovatie via inversie

Kousrenovatie via inversie

Dankzij de kousmethode kunnen we leidingen herstellen zonder graafwerken. Een buigzame kous in vilt wordt gedrenkt in een tweecomponentenhars van epoxy en in de defecte leiding ontrold. De polymerisatie van de kous brengen we ter plaatse tot stand via stoom.

Voordelen :

  • geen graafwerken nodig,
  • geen verstoring van het verkeer of van de bedrijfsactiviteit
  • zonder stof te maken
  • snelle uitvoering
  • 100 % lekvrij, in één stuk
  • een duurzame, meer ecologische oplossing
  • een economisch interessante sane ringstechniek

Deze hersteltechniek wordt al meer dan 25 jaar toegepast en heeft zijn effectiviteit ruimschoots bewezen.

De kous heeft met succes een duurzaamheidstest van 10.000 uren doorstaan en wordt op het terrein nog steeds en voortdurend onderworpen aan nieuwe tests.

De sanering van huisaansluitingen

Lekkende of defecte huisaansluitingen vormen een grote uitdaging in het beheer van ons rioleringsnetwerk Herstelling volgens de regels van de kunst, meestal in combinatie met graafwerken, brengt heel wat kosten en ongemakken met zich. Gelukkig kan de koustechniek in bijna elke situatie een oplossing bieden voor leidingen met een diameter tussen DN 70 en DN 500.

Afhankelijk van de aard van de problemen – die zich tegelijk op verschillende plaatsen in de leiding kunnen voordoen – gebruiken we aangepaste kousen (‘liners’). Zo kunnen we met hoeken van 90° werken, leidingen fors versterken en verticale pijpen renoveren. Ook scheuren, barsten, ernstige slijtage en diverse beschadigingen kunnen we structureel verhelpen.

Dankzij deze renovatiemethode horen problemen van vochtinsijpeling, zandinloop en wortelgroei definitief tot het verleden.

WERKMETHODE

Fase 1 :
Reiniging van de defecte leiding

Fase 2 :
Positiebepaling via camera-inspectie van de beschadigde locaties en berekening van de totale lengte

Fase 3 :
Herstelling door inbrenging van de geïmpregneerde kous over de gemeten lengte

Fase 4 :
Na droging ofwel door stoom, warm water of kamertemperatuur is de leiding na enkele uren opnieuw bruikbaar.