Reiniging door waterrecyclage

Reiniging door waterrecyclage

Onze vrachtwagens recycleren meteen en automatisch het water uit het opgezogen afvalproduct. Daardoor moet er veel minder water aangevoerd worden en vermindert de milieu-impact aanzienlijk.