Kousrenovatie via UV

Kousrenovatie via UV

Leidingen kunnen gerenoveerd worden door er een kous in te trekken en die te verharden met ultraviolet licht  (UV). De kous geeft het oude leidingstelsel opnieuw structuur, weerstand en maakt het waterdicht. Ze wordt in de leiding gebracht die hersteld moet worden, opgeblazen tot ze de wanden raakt en ten slotte ter plaatse verhard met behulp van een UV-lichtwagen.

Schoon, veilig, snel en duurzaam
Het inbrengen en op locatie laten verharden van een kous vereist slechts een eenvoudige interventie op het terrein. Dat maakt een snelle afhandeling van de werf mogelijk: in één werkdag kunnen we tot 300 meter leiding met een diameter van DN 150 tot DN 1300 renoveren. Daardoor is het leidingstelsel binnen de kortst mogelijke tijd opnieuw operationeel. Ook wordt de hinder die rioleringswerken doorgaans meebrengen aanzienlijk beperkt. Dat geldt zowel voor verkeershinder en geluidshinder als voor eventuele vervuiling ten gevolge van de werken.