Ruiming en reiniging

Ruiming en reiniging

Godart beschikt over combi-vrachtwagens voor interventies bij particulieren en in de industrie. Daarmee kunnen we (niet-toxisch) slib weghalen uit moeilijk bereikbare locaties. Wij beschikken over vrachtwagens met grote reservoirs, zodat we ook grote volumes slib kunnen verwerken.

Enkele voorbeelden van installaties die we kunnen ruimen en reinigen :

  • Septische putten, ontvetters
  • Individuele waterzuiveringsstations
  • Watertanks
  • Zinkputten
  • Vijvers bij particulieren

Combi op aanhangwagen

  • Reiniging van toezichtputten en engineering structuren, met of zonder opzuiging
  • Reiniging van stelsels voorafgaand aan renovatie
  • Interventies in moeilijk bereikbare locaties, met beperkingen in de hoogte en/of in de breedte (ondergrondse parking, parking met verdiepingen – tunnel – galerij)