Behandeling van de afvalproducten

Behandeling van de afvalproducten

Na het ruimen zorgt Godart voor de snelle en efficiënte verwijdering van het afvalslib, met inachtneming van alle geldende veiligheidsvoorschriften. We brengen het slib naar ofwel een locatie die de klant heeft bepaald, ofwel naar een erkend verwerkingscentrum, ofwel naar onze eigen site voor tijdelijke opslag.

Als de omstandigheden dat vereisen, installeren we op de werf bezinkingscontainers waarin vaste stoffen (zand en grint) gescheiden worden van de vloeistoffen.