Rioolrenovatie

rioolrenovatie

Na de diagnostische controle van leidingen kan Godart verschillende technieken aanbieden voor rioolrenovatie. Voor elke situatie is er telkens één gepaste techniek (zie hieronder).

Elke renovatietechniek heeft zijn voor- en nadelen. Daarom maakt Godart telkens een berekeningsnota die gebaseerd is op de specifieke omstandigheden van het probleem dat zich stelt. De nota houdt rekening met de hierna opgesomde parameters, maar de parameters op zich kunnen nog eens verschillen van techniek tot techniek.

Kortom, de renovatietechniek die we voorstellen, is steeds toegespitst op de bestaande situatie en streeft naar de grootste efficiëntie qua uitvoering.

PARAMETERS van de berekeningsnota:

  • diepte waarop de leidingen liggen
  • type van ondergrond
  • druk van het grondwater
  • de verkeerssituatie
  • eventuele vervormingen in het stelsel
  • het aantal en de soort bochten (15° t.e.m. 90°)
  • volgens welke norm uit te voeren: ATV-DVWK-A 127, ATV-M 127, ASTEE 3R2014, …